VELKOMMEN.
Hammondentusiasterne er et interesse-forum for folk, der arbejder med, reparerer, og spiller på de gamle tonehjulsorgler fra det amerikanske firma “Hammond”, eller på anden måde har interesse i dette. Der arrangeres af og til træf, hvor man mødes til kaffe, kage og Hammond.